Mit CV | Programmør | Kurser

Kurser

AAU 2013

Vindlast på konstruktioner
Konstruktioner til vedvarende energi: vindmøller og bølgeenergianlæg

AAU 2012

Strukturel mekanik og dynamik
Materialemodellering i byggeri og anlæg
Strømningslære og bølgehydraulik
Videregående geoteknik
Risiko og sikkerhed af konstruktioner
Vandbygning

AAU 2011

Hærdeteknologi og holdbarhed af betonkonstruktioner
Statistik
Virksomhedsøkonomi
Kontinuummekanik
Projektledelse

AAU 2010

Landskabsgeologi
Statik og styrkelære
Betonteknologi
Differentialligninger
Grundlæggende geoteknik

AAU 2009

Matematik A
Materialer i byggeri og anlæg
Matematisk regne- og fremlæggelsesteknik
Mekanik
Grundlæggende statik og styrkelære

AAU 2008

Introduktion til teknologisk projektarbejde
Design og fremstilling af betonkonstruktioner
Maple